Polska  małopolskie  tarnowski  
Portal / Samorząd / Gminne oczyszczalnie Czwartek - 31 lipca 2014 Ignacego, Lodomiry, Romana    
Menu
Wortal Jana Pawła II Wielkiego
Gminne oczyszczalnie

Gminna Sieć Kanalizacji Sanitarnej i Oczyszczalnii Ścieków


1. Lokalizacja
Oczyszczalnia dla Zakliczyna została zlokalizowana w północno - wschodniej części Zakliczyna przy drodze Tarnów - Zakliczyn po południowej stronie rzeki Dunajec poza wałem powodziowym.
Lokalizacja jest zgodna ze wskazaniem lokalizacyjnym oraz planem zagospodarowania przestrzennego.

2. Charakterystyka
Oczyszczalnia ścieków w Zakliczynie istnieje od 1 lipca 1994 r. Maksymalna przepustowość wynosi w chwili obecnej 400 metrów sześciennych na dobę. Praktycznie cały Zakliczyn został skanalizowany. Ostatnio wykonano kanalizację sanitarną ulic: Browarki, Piłsudskiego i części ulicy Malczewskiego.
W chwili obecnej oczyszczalnia w Zakliczynie jest wykorzystana w 100 procentach. Trwają prace przygotowawcze w celu modernizacji i rozbudowy zakliczyńskiej oczyszczalni ścieków tak, aby osiągnąć maksymalną przepustowość około 800 metrów sześciennych na dobę. Na terenie zakliczyńskiej oczyszczalni znajdują się następujące obiekty:
 • pompownia ścieków surowych,
 • punkt zlewny nieczystości,
 • oczyszczalnia ścieków,
 • poletka osadu,
 • stacja transformatorowa,
 • pomieszczenia socjalne.

  Państwowy Terenowy Inspektorat Sanitarny w Brzesku dla oczyszczalni w Zakliczynie przyjął I strefę o szerokości 300 metrów, licząc od ogrodzenia oczyszczalni.

  W skład Zakładu Oczyszczania i Kanalizacji w Zakliczynie wchodzą:
 • oczyszczalnia w Zakliczynie,
 • oczyszczalnia w Paleśnicy o przepustowości 75 m3/dobę,
 • oczyszczalnia w Melsztynie o przepustowości 4,5 m3/dobę,
 • nowo budowana oczyszczalnia w Charzewicach o przepustowości 100 m3/dobę.

  3. Proces technologiczny
  Proces oczyszczania ścieków przebiega przy zastosowaniu osadu czynnego nisko obciążonego. Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem o średnicy 40 centymetrów do pompowni ścieków. Dla uproszczenia działania oraz poprawy warunków BHP zastosowano pompy firmy FLYGT z rozdrabnianiem skratek. W pompowni znajduje się tylko krata zabezpieczająca pompy przed uszkodzeniem. Całość skratek jest rozdrabniana i przetłaczana do komory napowietrzania. Skratki po rozdrobnieniu przechodzą do komory osadu czynnego, gdzie ulegają unieszkodliwieniu. Oddzielenie piasku oraz grubych zawiesin mineralnych znajduje się w płaskowniku. Wydzielony piasek zostaje wywożony na poletka suszenia osadów. Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwu równoległych komorach o czasie zatrzymania 36 godzin. Proces biologicznego oczyszczania ścieków następuje w komorach napowietrzania przy nisko obciążonym osadzie czynnym. W tych komorach przebiega biochemiczne utlenienie substancji organicznych, pełna nitryfikacja związków azotu oraz denitryfikacja. Komory pracują naprzemianlegle przez okres 9 godzin, a następnie zostają wyłączone urządzenia napowietrzające i mieszające na okres 3 godzin. Pod koniec trzeciej godziny zostaje otwarty zawór spustowy ścieków oczyszczonych, które odpływają do odbiornika. Odbiornikiem ścieków jest rzeka Dunajec.

 •  
  Wiadomości samorządowe